სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია:

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი

დებულება

დანიშვნა

ბიოგრაფია

ფოტო ალბომი

მოქალაქეთა მიღება

მოადგილეები

სამსახურის უფროსები

სტრუქტურა

ადმინისტრაცია

ვაკანსიები

კონკურსი 2014

სამეგრელო-ზემო სვანეთი:

რეგიონის შესახებ

გეოგრაფია

ისტორია

რეგიონის მოსახლეობა

რეგიონის რუკა

მხარის ეკონომიკა:

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები

მხარის ეკონომიკის ანალიზი

მრეწველობა

სოფლის მეურნეობა

ტრანსპორტი

საფინანსო საბიუჯეტო სფერო

ბიზნეს-კომპანიები

საბანკო სფერო

მხარის საინვესტიციო მიმზიდველობა

ტურიზმი

ბუნებრივი რესურსები

კულტურა:

ზუგდიდის რეგიონული სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

რელიგია

მუზეუმები

ფოლკლორი

სოციალური სფერო:

რეგიონული დღესასწაულები

განათლება და მეცნიერება

ჯანდაცვა

სოციალური მომსახურება

ახალგაზრდობა

სპორტი

მასმედია

ფოტო გალერეა

 

ვაკანსიები

 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციაში არსებული  ვაკანტურთანამდებობებისნუსხა

                                                                                                         

N

სტრუქტურული ერთეულის და თანამდებობის დასახელება

საშტატო რიცხოვნობა

1

მდივან-რეფერენტი

1

2

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის აპარატი

5

ა)

აპარატის უფროსი

1

ბ)

აპარატის უფროსის მოადგილე

1

გ)

აპარატის მთავარი

1

დ)

აპარატის უფროსი სპეციალისტი

2

3

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

5

ა)

სამსახურის უფროსი

1

ბ)

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

გ)

მთავარი სპეციალისტი

2

დ)

უფროსი სპეციალისტი

1

4

რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური

4

ა)

სამსახურის უფროსი

1

ბ)

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

გ)

მთავარი სპეციალისტი

1

დ)

უფროსი სპეციალისტი

1